ISSN: 2602-2893

YAYIN KURULU

Akademik Perspektif adına sahibi

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
hurmahmut.yucer@sbu.edu.tr

 

Editörler

Prof. Dr. Arif BİLGİN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
abilgin@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Karabük Üniversitesi, Türkiye
hurmahmut.yucer@sbu.edu.tr

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye (Felsefe ve Din Bilimleri)
bacetinkaya@hotmail.com

Doç. Dr. Harun SAVUT, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye (Tefsir)
harun.savut@gmail.com

Dr. Ahmet Canan KARAKAŞ, Sakarya Üniversitesi, Türkiye (Psikoloji - Din Psikolojisi)
ackarakas@sakarya.edu.tr

Dr. Ömer Faruk HABERGETİREN, Karabük Üniversitesi, Türkiye (İslam Hukuku)
ofhabergetiren@karabuk.edu.tr

Dr. Şükrü MADEN, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Tefsir)
sukrumaden@karabuk.edu.tr

Arş. Görv. Hatice Tül Kübra SÜNBÜL, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Psikoloji - Din Psikolojisi)
hkubrasumbul@karabuk.edu.tr

Arş. Görv. İpek ŞENGÜL, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Tasavvuf)
ipeksengul@karabuk.edu.tr

Arş. Görv. Uğur İNCEBİLİR, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Tasavvuf)
ugurincebilir@karabuk.edu.tr

Arş. Görv. Ramazan Yılmaz, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Felsefe-Din Felsefesi)
ramazanyilmaz@karabuk.edu.tr

Arş. Görv. Ayşe Betül ALGÜL, Karabük Üniversitesi, Türkiye (İslam Hukuku)
aysebetulalgul@karabuk.edu.tr

Arş. Görv. Oğuz BOZMAOĞLU, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Kelam)
oguzbozmaoglu@karabuk.edu.tr

Arş. Görv. Şevket Enes SAMANCIOĞLU, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Türk İslam Edebiyatı)
s.enessamancioglu@karabuk.edu.tr