ISSN: 2602-2893

TELİF HAKKI DEVİR

Yayınlanmak üzere Akademik Platform İslam Araşırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını APJIR'e devretmek zorundadır. Yazarlar www.apjir.com internet adresinden ulaşacakları Yayın Hakları Devir Formunu doldurup ıslak imzalı olarak taranarak sistem üzerinden makale ile birlikte yüklenmelidir. APJIR Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

  • Patent hakları
  • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar
  • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı
  • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı
  • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı

    

  Telif Hakları Devir Formu