ISSN: 2602-2893

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Orhan Çeker, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Celal Türer, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Marwan M. Obeidat, Hashamite University, Ürdün

Prof. Dr. Saim Kayadibi, International Islamic University Malaysia, Malezya

Prof. Dr. Mohammad Ahmad Alkateeb, The University of Jordan, Ürdün

Prof. Dr. Osman Türer, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ekrem Demirli, İstanbul Üniversitesi, Türkiye