ISSN: 2602-2893

YAYIN KURULU

Akademik Perspektif adına sahibi

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
hurmahmut.yucer@sbu.edu.tr

 

Editörler

Prof.Dr. Arif BİLGİN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
abilgin@sakarya.edu.tr

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Karabük Üniversitesi, Türkiye
hmyucer@karabuk.edu.tr